Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare

Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare se solicita la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule si costa 37 de lei. Numarul de acte care trebuie depuse poate fi diferit, in functie de motivul pentru care proprietarul autoturismului cere un duplicat al documentului. Astfel, in situatia in care se modifica numarul de inmatriculare aveti nevoie de:

 • Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare in caz de furt / pierdere
 • Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal competent teritorial, in cazul schimbarii domiciliului
 • Cartea de identitate a vehiculului original si copie
 • Actul de identitate al solicitantului, in original si copie
 • Dovada achitarii taxei certificatului de inmatriculare – 37 lei
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.
 • Certificatul de inmatriculare in original
 • Copia contractului RCA in termenul de valabilitate

In cazul in care se modifica date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.)

 • Cererea solicitantului
 • Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal competent teritorial, in cazul schimbarii domiciliului
 • Cartea de identitate a vehiculului original si copie
 • Actul de identitate al solicitantului, in original si copie
 • Dovada achitarii taxei certificatului de inmatriculare – 37 lei
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul
 • Certificatul de inmatriculare in original
 • Placutele cu numarul de inmatriculare si dovada de plata a contravalorii celor noi si dupa caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinatii preferentiale a numarului de inmatriculare, in cazul solicitarii atribuirii unui alt numar de inmatriculare
 • Copia contractului RCA in termenul de valabilitate

Daca certificatul de inmatriculare a fost furat aveti nevoie de urmatoarele:

 • Cererea solicitantului
 • Declaratia solicitantului din care sa rezulte furtul documentului
 • Cartea de identitate a vehiculului in original si copie
 • Actul de identitate al solicitantului in original si copie
 • Dovada achitarii contravalorii certificatului de inmatriculare – 37 lei
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.
 • Copia contractului RCA in termenul de valabilitate

In situatia in care se modifica date despre masina: serie sasiu, culoare, serie C.I.V etc

 • Cererea solicitantului
 • Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal competent teritorial, in cazul schimbarii domiciliului
 • Cartea de identitate a vehiculului cu modificarile tehnice operate de Registrul Auto Roman, in original si copie
 • Actul de identitate al solicitantului, in original si copie;
 • Dovada achitarii taxei certificatului de inmatriculare – 37 lei
 • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora
 • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul
 • Certificatul de inmatriculare in original
 • Copia contractului RCA in termenul de valabilitate

Via: ProMotor